Γιατί χρειάζεται η Συντήρηση Ιστοσελίδας.

Γιατί χρειάζεται η Συντήρηση Ιστοσελίδας.

Καθημερινά ανακαλύπτονται και επιλύονται κενά ασφαλείας που ενδεχομένως θα επέτρεπαν σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες (hackers) να πάρουν τον έλεγχο της ιστοσελίδας σας. Η αναβάθμιση των νέων εκδόσεων προσθέτων και του πυρήνα της ιστοσελίδας είναι πολύ σημαντική για...