Έχετε Ιστοσελίδα ή Ε-Shop σε WordPress

και δεν έχετε χρόνο για την διαχείριση του;

 Για την Ιστοσελίδα σας.

 • Προσθήκη / διαμόρφωση / επεξεργασία περιεχομένου της ιστοσελίδας σας (κειμένων και φωτογραφιών).
 • Προσθήκη νέων σελίδων (κατά περίπτωση με εντολή σας).
 • Προσθήκη / επεξεργασία / διαγραφή στοιχείων μενού, κειμένου,σελίδας της ιστοσελίδας.
 • Αλλαγή προσφορών, banners, διαφημίσεων.
 • Βελτιστοποίηση κειμένων (έλεγχος και διόρθωση κειμένων) ιστοσελίδας στην ελληνική γλώσσα.

Για το eShop σας.

 • Προσθήκη / διαμόρφωση / επεξεργασία περιεχομένου (κειμένων και φωτογραφιών) του ηλεκτρονικού σας καταστήματος (EShop).
 • Ενημέρωση / διαμόρφωση / επεξεργασία προϊόντων και υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (EShop).
 • Πλήρης μορφοποίηση της περιγραφής των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος (EShop).
 • Προσθήκη νέων σελίδων (κατά περίπτωση με εντολή σας).
 • Προσθήκη / επεξεργασία / διαγραφή στοιχείων μενού, κειμένου, σελίδας του ηλεκτρονικού σας καταστήματος (EShop).
 • Αλλαγή προσφορών, banners, διαφημίσεων.
 • Ειδικές προσφορές ανά προϊόν, κατηγορία, μέλη, κ.λπ.
 • Βελτιστοποίηση κειμένων (έλεγχος και διόρθωση κειμένων) του ηλεκτρονικού σας καταστήματος (EShop) στην ελληνική γλώσσα.

Οι τιμές μας για την Διαχείριση Ιστοσελίδων.

Οι τιμές για την διαχείριση ιστοσελίδων είναι πολύ σχετικές με την ιστοσελίδα σας και με το τι ακριβώς θα επιθυμούσατε να κάνουμε για σας.
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μπορέσουμε να σας δώσουμε μια προσφορά για ότι χρειάζεστε.